Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

óvbr JOSEPH. t$

tut het eenzaam en trekkend herderleeven, het getrouw overblijfzel der Aartsvaderlijke zeden * biedt een reeds aanmerklijk befchaafd en verbasterd Hof eene donkere tegenwerking, welke alle de verlichte punten in dezelven nog kennelijker maakt! — Een der fchoonfte menfchelijke charakters in den Held der Gefchiedenis zelf, tegen over gemengde, ondeugende en gantsch zedenlooze;— geplaatst in de onderfcheidendfte omftandigheden,— begluurd en vervolgd door den nijd, — tot den ftaatvan alge^ meene verachting vernederd, — zich vasthoudenaan eigene waarde , — te vergeefsch door den wellust verlokt, — aangefchonnen door den las-ter, — veroordeeld tot rampfpoed, -~ vergeten ' door'ondank , —■ fchijnba.u verheven door het bloot geval, — onbezweekcn in voorfpoed, — de zegen van zijn geflacht! — Kunt gij u leerzaamer, veel beloovender voorwerp , in houding, richting en betrekkingen voorftellen voor de beoefening der zoo belangrijke Menfchenkennis, dan joseph, met en onder zijnen vader, zijne broederen, als flaaf bij eenen po tip har, als eerften ftaatsdienaar aan het Hof van eenen

pharao?

Veel eer geloove ik, uwe aandacht reedseen weinig misbruikt, dan haar de fchoonfte Verwachtingen niet reeus van de oplettende be-

0e-

Sluiten