is toegevoegd aan uw favorieten.

Joseph in leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over JOSEPH. 77

kort beraad, - „ laat ons hem dooden," van kant met hem, dien jongen, die over ons zou heerfchen, - „ een dezer kuilen zal zijn „ romp verbergen," dat hem geen fchepzel vindc en ons zijn lijk niet hindere,- den Ouden, die hem zelf bedierf, „zullen wij zeg„ genieën boos dier heeft hem opgegeten," zoo hebben wij zijnen vloek noch wraak te vreezen, en zoo „ zullen wij eens zien, wat „ van dat droomen worden zal." Zoo dacht 'e'n fprak de ijslijke broederhaat, — zoo durfde het vast geloof zelfs in het bovennatuurlijke van joseph's droomen handelen en denken, want alle voorbeduidzel voor een onmiddellijk voorteeken der Goden aan te zien en derzelver aangekondigden wil nogthands te verijdelen, v/as het doorgaand kenmerk des onbeftaanbaaren bijgeloofs.

Slechts één van dezen helfchen raad was mensch, bleef Broeder , dacht aan kinderplicht en God, fchoon hij zelf eenmaal deugd en kinderplicht in de fchennis van zijnes Vaders bed allerfchandelijkst verkracht had. Hij was ruben, jakob's eerstgebooren. Zijn hart, voor de verachtlijke ilaavernij van wellust vatbaar, was vrij van onedele wraak en wreeden bloeddorst. Hij had weleer geen deel willen hebben aan het onmenfchelijk woeden

vaa