is toegevoegd aan uw favorieten.

Joseph in leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over JOSEPH. 107

men niet meer, hun al de wreedheid te doen fmaaken van het deerniswaardig lot hun toegedacht. Men behandelt hun...." maar genoeg, ten minften voor mij, om met afgrijzen aan den Slaavenhandel, en met misnoegen — aan allen te denken, die, hoe zeer zij door den rang, welken zij bekleeden, daar toe in ftaat gefield zijn, echter tot heden toe noch iets beraamden, noch iets bewcrkftelligden, om dien affchuwelijken handel voor eeuwig van de aarde te verdelgen.lk keer tot mijnen tekst terug, T.

Toen nu de Ismaêlitifche en Midianitifche Koopluiden al meer en meer naderden en welhaast nonden voorbij te trekken, werd joseph uit den kuil opgehaald» — Verbeeldt gij u niet, T. ,hoe duidelijk het uit eiken opflag van zijne afgeweende oogen kan bemerkt, hoe treffend het uit iedere zucht, welke zijn hijgende boezem flaakt, kan vernomen worden , dat in zijne ziel hoop en vrees met eikanderen hevig "worftelen? Gij denkt misfchien , dat die blikken, dat die zuchten de Broeders nog vermurwen zullen: maar neen, — zij rukken hem voord, treden met de hoofden der Karavam in onderhandeling en verkopen „ voor, twintig Zilverlingen, —

vier