Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34°* Over de Burgerlijke

aart, de plaats, tijd en omftandigheden, of de wetten van den Staat of der welvoeglijkheid kwetzen, of u van de uuren uwer arbeid of uwes flaaps berooven, of voor uw beurs bezwaarlijk vallen.

605.

Spelen, waar bij men bedoelt de kragten te oeftnen, zijn zonder twijfel voor den burger beter en aanprijzenswaardig. Etnigen oefenen en fcherpen het nadenken gelijk het fchaakfpel, dammen enz. anderen de oogenmaat, de buigzaamheid en vlugheid van het lighaam, gelijk de billard, het kegelfpel en het kolven. Anderen, de geestigheid, en het vermoogen om iets uit te vinden, gelijk de raadzelen en het fpreekwoorden-fpel, anderen oefenen de kragten des lighaams, bevorderen de fpijs verteering, en den omloop van 't bloed, verkerken de fpieren, gelijk de gijmnaftifche fpelen der ouden, het wedloopen, het balflaan, het knikkeren en dansfen. Wie hier de bovengemelde algemeene regelen (*) in agt neemen wil, zal daar bij nooit in eenig gevaar geraaken.

606.

Gelooft egter niet, G. M.! dat fpelen in 't algemeen de beste en voornaamfte zoort van uwe vermaaken zijn. 'Er zijn nog veel voortreflijker vermaaken, onder welken ik u het genot der fchoone natuur, gepaard met de geniètinge der vrije lugt, eener maatige lighaamsbe-

wee-*

(*) 1-4.

Sluiten