is toegevoegd aan uw favorieten.

Stichtelyke overdenkingen en alleenspraaken, tot bevordering van een redelyk kristendom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ?o )

paden des recht?. Verhoog myne Ziele tot die

edelmoedige onverfchilligheid omtrent de vergang lyke dingen: dat myn oog onverrukt moge ftarroogen op die gindfe wooningen van vreede, in welken de gerechtigheid woont: dat ik, in de'ze kere hoop, van eens door Kristus derwaarts ver heven te worden, ieder onrechtvaardig voordeel ilandvastig verachte, en eene Jobs gelofte U zwee re, en volbrenge: Tot dat ik den Geest zal geven zal tk myne oprechtheid niet van my wegdoen: aan my ne gerechtigheid zal ik vast houden, en ze niet vaaren laaten. (f) Amen.

XVI.

Onze roem en troost is het getuigenis van eene goede Konjacntfie. 2 KOR. I: 12. HEBR. XIII: 18.

* * *

■VTEDRIG en ongeveinsd, na eene oprechte zelfs. ^ beproeving zich zeiven te kunnen goedkeuren, zonder zich van fnoode oogmerken bewust, aur met zuivere, Gode behagende bedoelingen

ZS,Zyn' Weik ee» ^htmaatigst genoegen, en rykfte bron van zoeten vreede is dat niet? Ach^ dat ik dit getuigenis voor U, myn God! altyd had' Maar zou ik myne overtredingen kunnen verbergen voor U, die alle myne gedagten, all wat-'er in my omgaat, ziet? Alweetende, Rechtvaardige God! CD JOB XXVII: 5. Wilde