Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 27 )

Tot de fchoone Konjlen rekent men bij voorb. de Schüdetkonst , de Beeldhouw, konst, de Muziek , erz.

Tot de nuttige Konflen bij voorb. de Metzelaarij, Weeverij , de Akkerbouw , de Veefokkerij , enz.

Men kan zich immers veel gemaklijker zonder Schüderfhikken, zonder Gedenkteefcens behelpen , dan zonder Dak, Brood en Kleederen.

Doch wanneer men een Dak, Brood en Kleederen heeft , geeft het befchouwen van Schüderfhikken en Gedenkteekens een bijzonder vermaak.

Dit dient nog tot verklaaring van het onderfcheid tusfchen het fchoone en het nut-

Zo behoort ook de Danskonst tot de fchoone konften.

Het Gaan dat eigenlijk nuttig of noodzaaklijk 'is , befchrijft altijd de kortfte lijn van de plaats van welke men gaat , tot dia waarheen men gaat, en alzo gewoonlijk een regte lijn; maar het niet zo nuttig of noodzaaklijk als wel aangenaam cn verheugend,

wan-

Sluiten