is toegevoegd aan uw favorieten.

Letter, geschicht- en leerstelkundige uitlegging, van de gebeden en plechtigheeden der H. misse.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'van de Gebeden en Plechtigh. der H. Misfe. 99

als de Priester wierookte , en alshy de H. Hos tie, of Kelk ophiev: iets dat nu nog, zon der noodzaakelykheid, alleen uit gewoonu gefchied. Toen zag men het Cafuifel, da geheel het lighaam bedekte, aan , als eei kleed, datzeernetgefchiktwasomhet jukvai jesus christus te verheeldennen tegenwoordig verbeeld het dit, door het Kruis, dat mer 'er of voor Held, als in Italië, ofagter, af by ons, of voor, en agter, als in Duitsch land , agtervolgens de Godvrügtige bemer kingen van den Schryver van over de dri( honderd Jaaren der navolging van jesu; christus 4 hoek c. 5.

De Priester die zyn eer 'er in moet (lellen on het Kruis van jes us christus te draagen , heef dan reden om het Cafuifel opneemende te zeg gen. Heere die gezegd hebt myn jok is zoet, ei myn last is ligt, geev dat ik het zoo draaget mag, dat ik uwe genade mag verdienen. Cl)

$. 2. Van de bizondere Kleederen der Diakenen , de Stool, en Van het Dalmatica*

Behalven den Amict, de Albe, de Gordel, en den Manipul , waar van wy gefprookeri hebben , draagen de Diakens nog het halma' iica, en een Stool die hun eigen is.

De Stool der Diakens was oorfprongkelyk, gelyk die der Priesters, een fyn en lang linnen , dat zy op den linker fchouder vast hechten, (1) ten naaften by als de voornaa-

ïue

(O In de naamlyst der oude Paufen, gefchreeven in hei pegin der regeering van Keizer justin ianus, leest men 'deeze inftelling van Paus zosimus: ConflUuit ut diaconiU. 'vam tetiam baberent de palliis lir.o/linis. Zie de propyUum, Ma'ii pag. si, van de geleerde Jefuiten van Antwerpen, die voortgaan de handelingen der Heiligen, in het licht te ge$-,

vut

G 3

|

l (

! I

I

(1) Dorhïne c)uï

dïxisff jugum meum luave est, ei onus meum leve, fac ur iftud portare fiè valeam, quod conlë> quar tuamgtatiaru.