is toegevoegd aan uw favorieten.

Letter, geschicht- en leerstelkundige uitlegging, van de gebeden en plechtigheeden der H. misse.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

443 Letter- Gefchicht- enLeerftelk.uitlcgginge,

IV. DEEL

§. IL

RUBRIK.

De Prie-ter heft de handen en de oogen ten Hemel , en flaat de-zelve terdond daar na neder: k" cht den Autaar, maakt drie kruisteken, agtervol.oens over de Hostie en over den Kelk , zeggende, HiEC dona, &c.

BEMERKINGEN

Over de gebaarden van den Priester , over het k s'chen van den Autaar, en over de kruistekens die hy maakt,

,. De Priester heft de handen en de oogen ten Hemel, om dat hy zig gaat vervoegen tot den Hemelteken Vader, zeggende Te igitur.

1. Hy flaat de oogen ook terftond weder God* vrugte-lyk neder, voegd de handen tefaamen, en houd zig geboogen om in de houding van een imeekenden te, zyn, en welke houding over een komt met het woord fupplices,

3. Hy kuscht het Autaar (4). De Priester moet aangezet worden om dit nieuw teken van eerbied en lievde tot het Autaar te geeven, nu hy het oogenblik ziet naderen, op welk het de zetel van het lighaam en bloed van tlsus christus gaat worden.

4-

•(4) Deeze cérémonie word nog door de Cathuizers, nog Carmeliten , nog Dominicaanen onderhouden , om dat de Kérken welkers gebruiken zy, van hunne inftelling af volgen dit in hunne Misboeken niet hadden aangetekend. Maar te Rome en elders is dezelve zeer oud. Zy is a ingetekend in dub ANDus in de dertiende Eeuw, Ration. 1. 4. c. 3<S. Jn het Roomfche Orde van de XIV. Feuw, bbdz. 304; in verfcheide oude gelchreeve en gedrukte Misboeken van verfcheide Kaken. Hii debet ofadari Ahare. Miff. mff etGoth. Lexov. Camot. an. 14s9. Meldenfe 1492. iEduenfe 1493 et j;i3. Viennenfe tju. Bit'untmum sjafi.