Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yan de Gebeden en Plechtigh. der II. Misfe, 511

, dat wy den Heer zouden konnen voordraagen *tot dankzegging voor alle de goederen met welke hy ons geftadig ophoopt, en om van zyne goedheid alle de andere goederen te verkrygen die de Gelovigen tot het einde der waareld zullen nodig hebben.

ACCIPIENS ET hunc PRiECLARUM CALI-

cem jesus christus neemt dan tusfehen

zyne handen deezen voortrefelyken drinkbeker door den Propheet voorzegt (1); dien voortreffelyken drinkbeker die geene fchaduwen of afbeeldzels van de wet meer zal bevatten, maar het kostelyk dierbaar bloed door deeze fchaduwen en beeltenisfen voorbetekend. jesus christus neemt dien drinkbeker in zyne eerwaardige en alvermogende handen. Zyn almagt is die van zynen Vader.

item tibi gratias agens benedixit : hy bedankt hem 'er over, gelyk hyeventevooren deed het brood tusfehen zyne handen houdende, en hy zegend dien kelk, dat is te zeggen, hy doed over het geen 'er in is den geheel nodigen kragt nederdaalen omdenwyn in zyn bloed te veranderen.

deditque... en hygafze aan zyne Difcipelen zeggende: neemt en drinkt hier uit alle. Zy,met welken jesus christus de nieuwe verbintenis voor de geheele Kerk aanging, moesten 'er uit drinken. Zy dronken 'er ook met de daad uit: en dus moeten ook de Priesters die deeze verbintenis en deeze offerhande vernieuwen , die jesus christus toen inftelde, 'er uit drinken. De Kerk heeft in deeze woorden een gebod gezien het welk alle Priesters, die de offerhande opdraagen, verplicht om onder de twee gedaanten te nuttigen: en zy heeft erkend dat in dezelve ten opzigte der Leken geen gebod was, nog ook ten opzigte van die Priesters die in de Kerk communiceerden , zonder in Perfoon de offerhande op •te draagen.

De Heilige ïaulus zelfs doed ous dit on-

der-

ART. IX»

S1M1L1 M0D9.

."tJ.;72 >ldl^

(1) Calï* men» inelirians quam prarclaruseft. Pfal.-S.UUj.

Sluiten