is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door de majorij van 'sHertogenbosch in den jaare 1799. (In brieven).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c n )

vleesthlijke zaaken, en zijn dus ook menfchen en wel deegiijk ligehaamlijk, gelijk uit het

volgend geval blijkt. Lees het met aan-

.dacht! — !!__!!{

Ik fchreef U in het voorleeden jaar, dat de Praceptoren der Latijnfche Schooien alhier alle Roomfche Geestlijken waren, onder dezelve was een Kapucijn uit het Klooster van Felp bij Gr ave; deeze Klooster-Geestlijke (zou men niet beter Uit- of Buiten -waereldfchen Geestlijke zeggen want die in. een Klooster is, die is Nota bene uit of buiten de waereld) wierd hier bij de Roomfchen zeer hoog geacht en bewonderd wegens zijn fchoon prediken Qnediteeren zegt men hier), want hij las hier ook de Misfe en predikte

dikwijls. Deeze Kapucijn had, zegt men,

de gaaf der onthouding niet, bezoedelde zijne •eens bezwoorene belofte van eeuwige kuisheid en bezwangerde een meisjen. Deeze daad ver'richt zijnde, zoo gaf hij aan hetzelve afdrijvende middelen, dit g'fchiede eens en tweemaal, doch het meisjen bragt dezelve bij den Priester, welke hetzelve vólftrekt verbood , om die middelen te - gebruiken; intusfchen maakte ■ het meisjen den Kapucijn vijs, dat het dezelve genomen had, doch dat zij niets hadden uitgewerkt. Eindelijk gaf hij hetzelve een poeder, met bevel, om toch dat middel zeker te gebruiken, dat zou hetzelve van alles bevrijden ; het meisjen belooft hem dit gewis in te neemen , doch gaat weêr naar den Priester , verhaalt hem alles, en geeft hem het poeder over : deeze , zoo word verhaald , laat

dat