is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door de majorij van 'sHertogenbosch in den jaare 1799. (In brieven).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8a )

VEE Pv TIENDE BRIEF. Beste Vriend!

Van Fegchcl zal ik U thands niets anders zeggen , dan dat men aldaar ook hevig aan het woelen is, om de Hervormde Kerk in eigendom en in het bezit der Roomfchen te brengen. Dit Dorp verlaatende, wandelde ik naar Dinther. — Onder weg trof ik eenen Priester aan , die met mij denzelfden weg betrad, om, zo als hij mij vervolgends zeide , over Dinther naar 's Bosch te gaan. Hij las, al gaande, in zijn Breviarium of Getijde - boek, en na wij clkandcren gegroet hadc den , ftak hij het zelve in zijnen zak. Ik ver- heugde mij, dat ik nu eens met eenen Priester zou kunnen fpreeken. Wij fpraken

eerst, gelijk zulks gewoonlijk gaat, over het rr.ooië weder en lange dagen; eindelijk wierd onze famenfpraak belangrijker , en ons gefprek

viel op de Kerken.

Priester. Ik kan noch zal het immer goedkeuren, da,t de onzen den Hervormden de Kerken ontneemen. — Wij hebben overal zeer goede Kerken , betere zelfs dan die van andere Gezindten.

Ik. Dit laatfte is zoo ! maar — zouden de Priesters 'er niet onder fchuilen , en het Volk ophitzen, om de groote Kerken te begeeren. Mij

dunkt