is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door de majorij van 'sHertogenbosch in den jaare 1799. (In brieven).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C a-7 >

honderd Guldens van zijne Wedde behouden heeft, en 'er in deszelfs plaats eenen bekenden Dronken» lap, maar die bitter Roomsch was, aangefteld. — De groote Kerk is reeds voorlang den Hervormden ontnomen , en de bittere Priester heeft dezelve , zelfs tegen den raad van den Viearius , met het Te Deum plegrig in gloria ingewijd.

G e l d o r p.

(

Ook hier hebben de Roomfchen zich de Kerk toegeëigend , fchoon zij dezelve wegens haare flecht- en vochtigheid niet willen gebruiken. —. Van

Heeze

Heeft men, met alle plegtigheid, in het openbaar Omgangen (Procesfiën) naar andere Plaatzen gehouden. Ook te

Leende

Is Kerk en Pastorie-wooning door de Roomfchen genaast , en de laittfte is door hen verhuurd. —

valkens waard

Zou oulings Waard op den Dries (dit laatfte Majorijsch woord betekent eene Weide) geheeten hebben , omdat aldaar maar weinige Huizen en flechts ééne Herberg of Kroegjen, op een mager ftuk Weiland gebouwd waren. -— Vervolgehds O 5 kwa-