Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4 HET LEVEN VAN

is opgevuld , worden zij het gantfche jaar door , in alle maanden , van hunne moeders geworpen ; en dit is ook de reden , dat men zo veelerleie foorten van verdiciiftelijke mannen , als doodkoude en brandheete , gezuiverde en flordige , natte en drooge , kortduure-nde en langverveelende , en dergelijken meer, aantreft.

Ten opzichte van onzen held , die onder de regeering van de lieve Madame venus te voorfchijn trad , was de voorfpeliing van den almanachswaarzegger , (die bij de familie in ruim zo veel aanzien ftond , als bij ons de natuurgeheimen en aartige kunstgreepjes in de veelvuldige catechismusfen ; of , als bij den handwerksman , die in een langen winterfchen avond , zijn gade en kroost te ftichten en te vermaaken poogt , de voorzeggingen van weder en wind , donder , bïikfem , hagel, fneeuw , enz. , zijn , welker naauwkeurige lijst hij in zijn'almanach vind:) Een knechtje, in deeze maand geboren , zal van eene aanzien-* lijke en fchoone lijfsgefialte weezen ; zal lieflijke gebaarden hebben , en daarom van de vrouwen bemind worden ; hem zal ook veel geluks en ongeluks wedervaaren in zijnen ouderdom zal hij fot een laagen flaat vervallen en zelfs armoede jijden i h\j moet zig voor kwaad gezelfchap wacht fen,

Beezje veorfpelling ? hoe algemeen ze daq

Sluiten