is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van een' lichtmis, charakterkundig geschilderd na Hogarth en Chodowicki.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iH HET LEVEN VAN

werd , vermits de rijke jonge lieden meestal in de Rechten ftudeeren.

De osfenkoning , die door het overwigt, 't welk hij , in dit geval , op den Magister had , niet weinig gekitteld werd , haalde hierop een dikke , groote geldbeurs voor den dag; lag dezelve voor hem op tafel , en gaf er een frisfchen ilag op , zo dat er de oude daalders van klonken: „ Ja!" riep hij. met eene foort van triumf, „ gebrek zal mijn jongen , voor den duivel ! niet lijden : ziedaar ! dat geef ik hem mede op de Univerfiteit , en als dat op is , dan fchud ik weêr een andere beurs voor hem uit ; daar kan hij , bij mijn verdorven ziel ! nog al vrij wat Godgeleerdheid voor opfcharreleu ! dunkt u dat ook niet , Heer Magister ?"

De Magister betastte , met oogen en handen , deeze aanzienlijke , overvloejende geldbeurs , en riep, (met een gelaat, als of hij bij voorraad in zijn gedachten berekende, hoe veel volle flesfchen hij , voor dit fommetje , wel door zijn eeuwig dorfiig keelgat zou kunnen jaagen :) „ Dat is te veel geld , mijn lieve vriend ! dat is waarlijk te veel geld ! — wie zou jonge lieden zo veel geld teffens in de handen geeven ?"

De jeugdige verwachtingsvolle Theologant floeg , bij deezen uitroep 8 een oog op den