Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t4$ HET LEVEN VAN

de anderen tot getuigen ftrekten , en verfchalk-»te mij op deeze wijs.

De overige naastbeftaanden , die zig niet weinig over dit testament verwonderden , begonnen onderzoek na de zaak te doen , en ontdekten welhaast het geheele guitenftuk ï men opende het voorheen gemaakte testament ; onderzocht de getuigen , en overtuigde den neef van het bedrog : hij werd vervolgends tot eene geldboete en ter gcvangenisfe verwee-' zen ; en vermits de overige erfgenaamen voor bet grootste gedeelte onmondige weezen waren, ging de Rechter met de uiterfte gcftrengheid te werk: mij werd daadlijk de practijk ontzegd , en alhoewel ik naderhand mijn onfchuld volkomen bewijzen kon , en men mij toeftond mijn beroep wederom te mogen oefenen , was ik echter, door dit geval, In zulk een kwaadcn naai® gekomen , dat niemand zig verder van mijne rechtsgeleerde hulp bedienen wilde; zo dat ik wel medelijden , maar geen werk rond.

In deezen uiterton nood befloot ik , mij daadlijk aan de Geneeskunde overtegeeven , en vleide mij zeiven , (vermits ik zo veele Beunhaazen om mijjieen rijklijk de kost verdienen zag ,) met het beste gevolg : alles ging ook bij uitftek wèl , en in minder dan drie jaaren was ik practifeerend Doctor : juist bt*

Sluiten