Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%%6 HET LEVEN VAN

in een vrolijke roes, zijn onfchuld en rykdom, dikwijls ook wel het geheele geluk van zijn leven ! menig meisje van een' onbefproken deugd, ftruikelde, beneveld door de vrucht des wijnftoks, cn menig anders bedaard braaf man, beledigde, in den drank, zijnen vriend; kwetfte zijne eer en geweeten, en brandmerkte zig zeiven, voor de oogen der wereld, met onafwischlijke fchande; menig liefderijk, teder echtgenoot vergat, in een vrolijk uur van dronkenschap, zijne braave, getrouwe wedergade, en offerde zig zeiven aan eene vuile, fchaamtelooze hoer op.'

Integendeel echter verzacht deeze godendrank ook menig ftug en fteenachtig hart, maakt het gefcfiikt tot goede bedrijven. De fchraapende gierigaart, heeft, in zijn' roes, zijne milddaadige uuren; de onverzettelijke ftijf hoofd wordt toegeevende, zo dra hij den bodem van zijn tweede flesch befchouwt; de zwakke grijsaart, door den drank gefterkt, werpt zijne krukken weg, en huppelt en wandelt bijna als een jon» geling; het tandlooze besje, dat heftendig op de verdorvenheid der tegenwoordige tijden fchimpte, wordt vriendlijker, en de geest des druivenbloeds maakt haare wangen vuurig en haare tong fnappende; de hypochondrist vergeet zijne grillen en buien zo dra de bedwelmende zorgverdrijver hem in de hersfens hijgt; terwijl de arme zig in rijkdom een koning

Sluiten