Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN' LICHTMIS. *35

modifchen vederhoed zou hebben kunnen pasfeeren , en Het haar halfbevroozene en doodlijk zieke gast binnenkomen.

„ Wees welkom , mijn dochtertjen!" riep het goedhartige grootjen, terwijl zij'hansje bij de hand nam , en haar na de warmen haart geleidde, „ wees welkom! hoe komt ,, gij hier nog zo laat op het land , lief „ kind? - ei, ei, gij ziet zo bleek als den

„ dood , en zijt bijna half bevroozen

daar, warm u, mijn zoete fchaap! warm „ u; gij zijt zekerlijk in het bosch verdoold geraakt — de booze heeft er vast de hand in gehad ; o hij heeft mij ook wel eens ', vervolgd, en is als een briefchende leeuw „ om mij heen gegaan , zoekende mij te „ verflinden , maar , onzen lieven Heer zij „ de eer , hij heeft nooit vat aan mij kunnen krijgen, want

Dien god bewaakt, Word nooit'door den Duivel genaakt.

„ Ik geloof dat de Satan hier zo fpookt, om dat er voor eenige jaaren een boos,

„ godloos vrouwmensch hier om ftreeks ge-, weest is , die een kindermoord begaan

„ heeft , toen zig zelve verdronk, en die ru

a, geen rust heeft, maar hier onophoudelijk

„ door het bosch fpookt.'5

Sluiten