is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van een' lichtmis, charakterkundig geschilderd na Hogarth en Chodowicki.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

332 HET LEVEN VAN

vernam zij zijne aanflaande echtverbindtenis ; .daadlijk bedoor zij het uiterfte te waagen, zettede zij zig om een' brief aan hem te fchrij. ven, en hem dien eigenhandig overtegeeven. Toen zij aan zijn verblijf op het landgoed kwam , vernam zij, tot haar uiterfte verbaasdheid , dat hij zo even naar het dorp vertrokken was, om aldaar te trouwen! zij ging daarop naar de herbarg terug; fchreef in vertwijfeling en doodsangst een briefjen, 't welk zij, al beevende, en met eene houding die een ftee. nen hart tot medelijden zou bewoogen hebben , aan de huishoudfter op het landgoed overgaf.

Fluks liep zij naar het dorp; kwam in de kerk, en zag hem in den echt bevestigen; zij ijlde gillende van daar; kwam op het kerkhof; viel op haare knieën; riep: „O God! wees mijne arme ziel genadig!" — fchielijk rees zij op, en fprong in eene diepe waterput, waarin zij verdronk.

Juist had men haar lijk uit de put gehaald en op den grond nedergeiegd, toen de veroor. zaaker van deezen moord uit de kerk kwam, het lijk zag, en roosje in hetzelve kerkende r-> hier trof den verraader een diepe fcbrik! hij ftcnd een goede wijl voor de ongelukkige, als of hij voor het oordeel van God geftaan hadde.

01 het was de gruwzaame fchrik van een'