is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104 Byzonderheden betreffende den

De Predikant. Die zend ik altyd naa de ftad, als uw Majefteit met derzelver gevolg hier komt.

De Koning (lagchendc). Daar doet gy wel aan. Zy moeten morgen by my komen.

;De Koning dagt des anderen daags niet meer om die Meisjeus, toen hem aangediend werd, dat er twee heel aartigc Mcisjens in 't voorvertrek Honden, die zich niet wilden laaten afwyzön , maar zeiden, dat zyne Majefteit haar ontboden had. Ha! zeide de Kening, dat zullen de Meisjeus van den Dominé wezen.

Haalt my een Koopman in Calanterie-waaren.

De Koning fprak zeer lang en gunftjg mel de twee Mcisjens, die met een goed gclaad veel verftand en vrypostigheid paarden, hy kogt haar verfcheiden galantcricn, en fchonk haar ook cenig geld. De zoons van den Pfarhcer, die zich met goede atteftatiën aandienden, werden verzorgd; de Dogters kregen man ncn, en de Koning roemde, dat hy eenen Predikant voor dit en het toekomend leven gelukkig had gemaakt.

In't jaar 1759 had de Koning, wegens zyne zorgelykc omftandigheden, verfcheiden nagten niet geftaapen, en de vermoeidheid van den Vorst nam y.odaanigde overhand, dat hy zich niet meer van flaa pen bedwingen kon. Een Officier, die dit béfpeurde,

maak-