is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning van Pmisfen. 223

DRIE EN VEERTIGSTE BRIEF.

Den 18 July

Naar alle waarfchynlykheid zyn het maar voorwendzeis cn pogchcn van den Vyand, dat zy naa Liebau, Schönberg en Koenraadswalde marfchecren zullen; Ik wed, dat Harsch U niet zal aantasten, en overmorgen te rug zal trekken; Deeze menfehen zyn nietfterk genoeg, om eenen zo ontzachlyken post, als de Uwe is, te overrompelen; Dit gefchied met oogmerk , dat ik genoodzaakt zou worden, om U een Detachement tc zenden , en niets tegen Laudon uitvoeren, die gister avond naa Sagan opgebroken is. De Prins van Wurtemberg zal hem voorkomen, en ik zal niets doen van hetgeen Daun my eeern zou willen noodzaaken te doen. Wees Gode bevolen , myn Waarde; gy zult een goede arrier-garde-alfaire krygen met die volkeren. Die by Schönberg moeten eerst maar wat voorby Schönberg vervolgd worden, en niet heel tot aan Dertsdorf, die van Liban tot aan het Kreuz, en door de beide vlaktens tot aan Schwarzwafjer, te weten, door de Libauër galgen en de hoogten aan de linkehand by Dettersbach; wat die van Koenraads-walde betreft , gy moogt met hun erger.handelen, dan met de anderen. Vaar wel , myn Waarde, dat ik alles , wat ik U zes-gen kan, ik omhclze u.

FREDERIK.

Ik