Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staats-

e n

karakter -kundige

BYZONDERHEDEN

betreffende den

KONING van' PRUISSEN.

H et is bekend, dat de Koning in gantsch Duitschlani algemeen verëerd wierd, en dat men hem eenvoudig de Koning noemde, als of er geen ander buiten hem ware. Zelfs in Saxen kende de eerbied jegens hem, ook reeds voor den Oorlog om de Beyerfche Nalaatenfchap, geene paaien. Het volgend geval, dat ééns eenen Reiziger gebeurde, kan dit bewyzen. Hy kwam 's avonds laat op een Saxisch Dorp aan, vond de Herberg reeds bezet, en fteeg by eenen Boer af. De Boer was een knap man, en fprak onder anderen ook over den zevenjaarigen oorlog. Ja, UI. Deel. A zei-

Sluiten