is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning van Pruisfen. i?9

hi de laatfte jaaren zyner rcgcering, toert de Koj ning byzonder in het voorjaar dikwils ziek was, was 1 het dikwils: hy zcu niet op dc revue komen , maar 1 die van iemand anders laaten houden; doch dan vertoonde hy zich weder met de wakkerheid van eenen Jongeling , cn met dc levendigheid , die men altyd by hem gewend was.

Een vernuftig vriend van den Koning wenschtö : hem ééns geluk met eene nieuwe verovering. Nu

waar in beftaat die dan ? vraagde dc Vorst. ■ ■

Een ryke Jood heeft zich in uw Majcfleits Staaten neder gezet, en is een Christen geworden, antwoordi de dc Hoveling. Ik verheug my waarlyk niet over • deeze verovering, zeide de Koning; en een poosjen daar na : ha ik merk wel, de patroon verveelt de , Zondenbok, en heeft zich nu onder de Schaopen bei geeven; maar de goede Schaapen mogen wel oppasfen, i dat hy haar Bok niet word, en dat haar wol aan zyne hoornen blyfl zitten.

Voor vccle jaaren reed de Koning verzeld van ze1 ker Generaal door eene Silezifche Stad. De Generaal I befchouwde zeker huis met veel oplettendheid. De \ Koning, dit bemerkende, vraagde hem: wat is dat ?

M a Ik