is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

123 Byzowierheden betreffende den

halte moesten houden, cn dus voor het aanhoudend kanonvuur , der Kroaten en Pandoeren blootgefteld waren. De Koning beval, dc hoeve in brand te fteeken, zy ftondB reeds in volle vlam, cn dc Gardes du Corps, de Gens d'Ai mes, dc Ziethenfche Iiufaaren, en een Vrybattaillon waren er nog niet door. De Generaal Zietuen riep den Koning toe : „ Uwe ,-, Majefteit , het is meer dan tyd, dat gy er door „ komt , anders zyt gy in leevensgevaar, het ge„ bouw, zal haast inftorten,"

O! myn waarde Zieti-ien! antwoordde de Koning, wy zyn een paar Generaais , en moeien onze Heden eerst in zeekerheid zien, dan is het tyd, aan ons zelfs te denken. Maar op dat ons, hier de tyd niet al te lang val', zoo laat uwe Iiufaaren een kleine attaque op dat gefpuis doen.

Zietuen liet de Hufaaren aanftonds opmarfchecren, hieuw' op dc Kroaten in, cn bragt 17 gevangenen , en 1 Kanon tc rug. Dc Koning zeide lagchende: het kortswyl is ons toch gelukt. Daar op liet hy de Hufaaren en het Vrybattaillon door défilearen; cn toen de laatfte man door was, liet hy Zietuen roepen , en zeide tot hem : nu is 't tyd, myn waarde Zietuen, nu willen wy met deeze Heden mede g-an, anders vallen ons zeeker de balken op het hoofd. Zoo nam hy altyd zelfs , cn dikwils alleen , de oogenfchynlykftc gevaaren, voor zyne reekenïug. Konden

dan