Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240 Byzonderheden betreffende den enz.

flagen, zo kan ü niets overkomen, dan mis» „ fchien gevangen te worden. Zo veel dient „ ook tot bericht, dat er thans zich Jagers te „ voet, een 20 of 30 man, uit 'hoofde van de „ defertie te Peigert bevinden. Derhalven, de„ wyl gy een gids hebt, is het geheel niet no„ dig, om over Pagert te gaan, maar gy laat „ dat aan de linkerhand liggen. Morgen ver„ trekt de Krygskas, en van daag zou de Ar"* „ tillery vertrokken zyn. Dus was het nog best „ Maandag nacht; want ik kan er niet voor in„ ftaau, dat niet de vogel misfchien Dingsdag „ nacht ontvliegt. Adieu!

v. Wakkotscik

Sluiten