is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis van Joseph in leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï. MOSES H. XLV. v. 25., enz. 165

eens uw oog, en bezegelt met ftervenden aanblik den zegen uwer opvoeding — dan dekken zij het zacht met hunne hand toe, en denken: dat lieve oog! Dikwijls heeft het ons gewenkt, en ons gewaarfchouwd, hoe was het onvermoeid op ons gezicht! Hoe hielde tedere liefdeen zorgvuldigheid voor ons den flaap dikwijls daar niet buiten! Hoe mcemge traanen van medelijden , van vreugd , van erkentenis , van zorg, van hoop heeft het voor ons en in onze tegenwoordigheid en in het eenzaame voor God geweend! Nu is het gcflootcn, donker en ftijf! Maar het zal weder helder worden, dat lieve oog! Ten geenen dage, hoe zal het vrolijk opzien, hoe naar ons omzien ; ons ras ontdekken, en onvermengde vreugd, geheel kommerlooze liefde ons toedraaien! Ach,

ja! Maar gij Ouders, waarlijk geen wceke

verdarteling, aanhoudende verwijdering van al wat ernftig is, fpelen en ijdcle Muziek dansfen en wellusten, waar toe gij uwe kinderen zoo vlijtig aanvoert en laat aanvoeren, zijn dat geene, wat hen u eens tot troostrijke Vrienden bij uw ilerfbed maakt; maar alleen aanwenning, vroege oeffening en aanwenning van Godvrucht; tijdige bekendheid met de pligten van dit leeven, en van het belang, dat zij uit hoofde van der zeiver ongtVcheidelijkc gevolgen in het aanflaande leeven L 3 heb-