Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERLICHTING. 215

u , aan uwen perzoon, de ftil-, maar krachtig-werkende drijfveer zij, die alles in beweging brengt; uwe tegenwoordigheid , uw woord , gelijk een zomerregen na eene verzengende droogte, waar

door alles herleeft en wrél gelukt

ö Vorften! wanneer gij dit rijt; dit hechts geheel en in ern6t zijn wilt: dan zal het u gelukken om het grootfte en verhevenfte werk tot ftand te brengen, dat een mensch ooit onderneemen kan : dat, naamlijk , om menfchen rondsom u te vormen. Wanneer gij dan de werking ziet van dat nieuwe licht; ziet , hoe het bijgeloof en vooroordeel deeze nachtfpooken doen verdwijnen , hoe de aandrift tot werkzaamheid zich uitbreidt, en met denzelven welvaart en tevredenheid; hoe Godsvereering en wéldoen den menfchen meer en meer dierbaar worden; wanneer gij ziet, dat men ook O 4

Sluiten