Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aio" over VOLKS-

met landlieden als met menfchen fpreeken, en hen als menfchen overtuigen kan ; wanneer orde, zindelijkheid en eene verftandige inrichting overal zichtbaar worden , en men het aan het groeten en het gezicht der kinderen reeds ziet, dat in hen het menschlijk gevoel en de menschlijke geest werd opgewekt, aan het onfchuldig vrolijk lied der jeugd reeds hoort, dat menfchen aich ook met den landman bemoeiden, en hem leerden, wat hem niet bederft en hem evenwel een vrolijk uur fchenkt;

dan zult g,j u verheugen, dat gij

vorften zjjt. Gij- aanfchouwt

uw land, gelijk een vader zjne ^opgevoede kinderen, waar aan hij zelf de hand leende; gelijk „ God alles aanzag , wat Hij gemaakt had, en, ziet!

het was zeer goed."

Het is niet aangenaam den troon te

Sluiten