is toegevoegd aan uw favorieten.

Over den historischen styl van het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5>o Over den hiftor. Styl der Oudheid

doen fpreeken, of, gelyk Firgilius, doen weenen; planten bloed zweetcn, en fteenen doen danfen: dit alles is niemand vreemd, die dichters geleezen heeft; en doen zy hetzelve met de kunst van eenen Homerus of Firgilius, dan is dit alles poëtisch waar en fraai. Maar wanneer wy diergelyken by den Gefchiedfchryver vinden; dan komt het ons vreemd voor: want Gefchiedfchryvers moeten niet verdichten, maar gebeurde zaaken verhaalen; en dan blyft ook niets overig: dan, of een wonderwerk aan te neemen, of deszelfs uitdrukkingen oneigenlyk te verftaan. Het paard by Homerus en Firgilius kan dus aan de verklaaring der Gefchiedenis van Bileam niet het minste licht, byzetten. Hetzelve hierop te willen toepasfen, heet gefchiedenis met dichtkunde verwarren, cn in de daad beweeren, dat de geheele gefchiedenis by Mozes, een laf verdichtzej zy, hetwelk hy zich zeiven hebbe laaten wys maaken, of anderen zulks hebbe willen doen.

Eerbiediger omtrend een gefchrift., hetwelk wy om de gewichtigfte redenen voor godlyk moeten houden; maar geenzins waarfchynlykcr is het gevoelen van hen, die (bande