Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeen Gevoel. i5

denkbeeld, '1 geen hy heeft , aangaande het goed of het kwaad, 't geen de menfch bedreven heeft, en de mate van vryheid van verkiezing, waar in hy handelde. Gelyk 'er gene redenen of bewyzen te paffe komen, om ons oordeel te onderfteunen, in het bepalen van het onderfcheid tusfchen ligt en duifternis, regt en krom; zo hebben wy gene redenen of bewyzen nodig, indien wy ons flegts voor verleiding onzer driften hoeden, in het bepalen van het wezenlyk onderfcheid tusfchen deugden ondeugd , of van de klaarblykelyke verphgtingen der zedelykheid. en aangaande deze kundig zynde, bezitten wy de eerfte beginzels dier wetenfchappe.

DER-

Sluiten