is toegevoegd aan uw favorieten.

Beroep op het gemeen gevoel (of het gezond verstand) ten behoeven van den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 Bexioepop het

fchil ftryd, dan hy konde gedaan hebben, byaldien gy de waarheid, door een enkel beroep, aan zyn oordeel verbleven had.

Het is verbazend , dat deze belemmering , welke aan de wyze van betogen vast is, dus lange over 't hoofd konde gezien worden, door zo vele vrienden van den Godsdiénst, die door hun goed verftand , zo wel als door hunne geleerdheid uitmunten: en nogtans kan elk foortgelyke voorbeelden bybrengen, van menfchen, die een goedverftand bezitten, en zig zeiven , in den dagelykfchen handel teloorftellen, door al te veel gezet te zyn, om waarheden te bewyzen, welken te duidelyk zyn, omenigbewysof betoog te gehengen.

DER.