is toegevoegd aan je favorieten.

Beroep op het gemeen gevoel (of het gezond verstand) ten behoeven van den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeen Gevoel. 11 DERDE HOOFDSTUK.

Het redeneren vit overeenkomst , voor het beftaan van God , dlend voornamentlyk , om * grove ongeremdheid van de tegenoverfiaande fielhng , in vollen digligt te plaatfen.

T)c Hr. Hume maakt enige tegenwerpt Stegen het redeneren uit overeenkomst (analogical reafoning) ten bewyze van Gods beftaan: en fchoon zyne manier van redenkavelen reeds in vroegere jaren, in praktyk Was,e'nmen zig daar van in volgendexyden, naar alle waarfchynlykheid, nog ^bedienen: verdiend egter de aanmerking van dezen fchranderen fchryver , even zeer onze aandant als zyne andere tegenwerpingen tegen eerfte waarheden: immers zal het niet onf kend worden, dat het heelal, ene byzonuerheid is, welke tot generlye foort kangebragt worden, waaraan wy kennis hebben; en dat wy diensvolgens niet kunnen redenkavelen uit werken van konst, over de vorming van het Heelal, gelyk wy gevolgen afleiden uit de éne foort, waar aan wy kennis hebben, met opzigt op ene andere , wélke toe den zelfden rang behoord, _^