Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32g Beroep op mi

loze bégeertens van onzedelyke menfchen in« te volgen. Het verftandigtte, befte en gelukkigfte , dat de menfchen kunnen doen, is, hunnen eigen onregtmatigen wil aan den wil van God opteöfferen , tragtende, door alle middelen, die in hun vermogen zyn, om zig zelven volkomen overcegeven aan zyn plan.

Sluiten