is toegevoegd aan uw favorieten.

Beroep op het gemeen gevoel (of het gezond verstand) ten behoeven van den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43& Beroep op het

zy hunnen lezeren, en ook velen, die nitnmer de moeyte nemen , om ze door te bla. deren, zekere algemene redeneringen tegen de eerfle waarheden aan de hand gegeven. En dit heeft gevolgen gehad: want de fcha. duw van ene tegenwerpinge is voor zommigen genoeg , om dat ernftig geloof en die volkomene overtuiging der waarheid te ver. dry ven, die ons tot de betragting van den Godsdienft opleid. En zo lang de verbeeldingen der twyfelaren niet aan een kant gelegd zyn , 'en de gemoederen der menfchen bekwaam gemaakt, om over de eerfte waarheden te ourdelen , zal het ydel wezen hun de kriftdyke Openbaring voor ogen te houden: want, alhoewel zy zig mogen vermaken met het twiften over hare waarheid, zy zyn niet in ftaat, om enig nut uit hare leringen te t leken.

By aldien de eerfte waarheden van den natuurlyken Godsdienft begrepen, geloofd en toegeftaan worden , dan zal hec geloof in het Kriftendom van zelve volgen: maar, by al. dien iemant zig kan veroorloven, te denken, dat reguaardigheid en fchelmery, kuisheid en ontugt, godvrugt en goddeloosheid, een u en