Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& BE HEUGLIJKE VERWACHTING

voort te brengen, die des geloove, en der bekeering waardig zijn, als zijnde dit de eenige van God goedgekeurde proeve onzer aanneeming in Zijne gunst, en de eenige grond van hoope op het zalig aanfehouwen van Gods heerlijkheid , want eer zal God uit fteenen aan Abraham kinieren verwekken Co), en Heidenen tot Zijne gemeenfehap roepen, dan dat Hij toe zou laaten, dat de roem op uitwendige voorrechten de prijs zou weezen, om er een deel in het heil des Heeren, en de heerlijkheden van den Hemel door machtig te worden.

III. Wat is het eene zie/verheugende gedachte , dat dezelvde Geest, die Paulus verzeekerde van zijne ontvangene genade, nog leevt, en te verkrijgen is. 't is waar, Gods weg met hem gehouden, was geheel buitengewoon, maar hij had nochthands de verzeekering van zijnen genadeflaat; deels uit de bewustheid van zijn geloov ; deels uit zijne geloovs-gehoorzaamheid — ik ben met Christus gekruist, en ik leeve , doek niet meer ik, maar Christus leevt in mij, en wat ik leev, dat leev ik door het geloov van Gods

Zoon (p) , deeze was de taal van het eerfte -

de wet van den Geest des levens in Christus Jefus heeft mij vrij gemaakt van de wet der zonden endes

O) Matth: ui: 8, 9. ) Gal: 2 : 2©,

Sluiten