is toegevoegd aan uw favorieten.

De heuglijke verwachting van het joodsche volk, in XX. vertoogen, naar het redenbeleid van apostel Paulus, in het elvde hoovdstuk van zijnen briev aan de Romeinen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 DE HEUGLIJKE VERWACHTING

dan het andere ontfteeken, het eene vuur het andere doen branden — een heilige naaijver zal dan oorzaak wezen , dat men met te meer* der drift zal ijveren om de beste gaaven. — Hoe zal de glans der waarheid, en de luister van den Christen Godsdienst, door het onvergelijklijk zeldzaame van 't geval, den Deïst in de obgen blixemen, en van zulk eene kracht, zijn, dat hij met gevoelens van eerbied voof den zeiven aangedaan, en tot de omhelzing be*

woogen zal worden hoe zie ik door dat

middel het Euangelie met eenen verbaazenden fpoed in de landen der Heidenen voortgeplant 2 den Mohammedaan zijnen beuzelenden Koran} den Chinees het wanftaltig leerftelzel van Confucius Wegwerpen, en verruilen voor de leere van Christus en de Apostelen, terwijl het echte Christendom zal zegepraalen onder die bewooners, bij welke het nu nog geenen ingang vindt, om dat deszelvs belijders (en och of ook niet deszelvs predikers) het door eene fchandlijke en verachtlijke levenswijze ontee-

ren (ƒ>). Anderen mogen anders denken,

maar mijn geest verheugt zich zeer op de komftige vervulling der Godfpraak in die dagen i

maakt

(/>) Zie Vod4rid_*, Huis-uitl: des Ni T: IV. D, Z. St: bl: zóo.