is toegevoegd aan uw favorieten.

De heuglijke verwachting van het joodsche volk, in XX. vertoogen, naar het redenbeleid van apostel Paulus, in het elvde hoovdstuk van zijnen briev aan de Romeinen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iOÓ DE HEUGLIJKE VERWACHTING

eene gezegende en Godverheerlijkende omwending van zaaken in de Heidenfche waereld, waar op ons geloov wacht, terwijl een nogongebooren gedacht het met zijne oogen aanfchouwen zal! —

Hoe zie ik in den geest een tooneel geopend, vol van wonderen, die van Gods macht en goedheid tuigen — „ eene wonderdadige uit„ ftorting van den Heiligen Geest, even als „ in den beginne van het Christendom, doch s, veel algemeener en uirgeftrekter dan voor,, heen — eene groote meenigte van zendes, lingen, gewillig, om zich te laaten gebrui„ ken tot bekeering der ongeloovigen ,begaavd „ met de voortreffelijkfte vermogens, en wel„ ligt ook met de gaav der taaien , der gezond„ maaking, en een wonderdoend vermogen; „ althands met zeldzaame vrijmoedigheid, bran„ denden ijver , vuurige lievde , en volhar„ ding in arbeid, gepaard met eene Apoftoli„ fche eenvoudigheid en zuiverheid in de lee„ re, en met eene voorbeeldige godsvrucht in „ den wandel" (c): alles in de hand der opperdus e'kanderen onderling van een allerwezenlijkst

voordeel wezen zullen naar dit brgrip is er

geene ftrijdigheid tusfehen dit en het 15 vs.

{{) Siai.lt/mfi befp: en dad: Godg; iv: d: I. fl: M X9ï.