is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe Nederlandsche spectator, of Verzameling van ernstige en vrolyke vertoogen, de zedekunde en het huishoudelijke leeven betreffende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 223 )

Zo gij het nu van u kost verkrijgen, en eens handelde over het onderwerp des huwelijks en ' wel bijzonder over het ge\al waarin ik mij bevind, wie weet, of zij niet bewoogen werden, om mij ten minften eenig uitftel te geeven. Ach, al kost gij het huwelyk maar een maand doen opfchorten, gij bewaarde mij een maand langer voor het daadelijk gevoel van de rampzaligheden eens gedwongen huwelijks. Eeuwig zou ik 'er u voor danken, en mij rekenen.

Uw Ed. verpligte Dienaresfe,

PS. Reeds was deezen1 afgefchreeven . . ach mijn Heer, toen ben ik na de kerk gegaan, gearmd met den gchaaten man, en goede God! naauwHjksch zat ik op mijn plaats, of ik zag den Jongeling, dien ik mijn hart gefchonken heb. 'Hij zag mij aan, met een opllag van oogen , die hoe medelijdende mij al het verfoeilijke van mijne dwaasheid verweeten, en bij het uitgaan der kerk in den drang des volks wist hij mij op zij te komen. Hij greep mijn hand en vóermij toe, in eene vervoering van fpijt. „ Trouw, trouw den geldzak, maar jneem mijn ongeluk mijn volflageit

ver-;