Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35<5 )

liever hooren, dat men van mij zegt, (want ik ben klein van perfoon), „ wie zou gedagt „ hebben, dat 'er in dat kleine beestje zoo „ veel fmeer ftak!" dan dat men mij uitlacht.

Zie hier dan mijne eerfte Proeve, zoo gij dezelve plaats vergunt, ben en hoop ik te blijven

Mijn Heer Spe&atpr

UWE. Dw. Dienaar en Vriend

J. J. Proverbophilus. Onder de Zinfpreuk: fFiens de Koe is, die vat ze bij den fleert.

EERSTE PROEVE van vermeerderingen en verbeteringen op C. Tuinmans Nederduitsch;e Spreekwoorden.

. Goed maakt moed.

Dit wil zeggen, hoe meer geld iemand bezit, hoe

jneer dapperheid hij ook verkrijgt: dit is eene

aftoosduurende waarheid, die ik met voorbeelden bevestigen kan.

Die

Sluiten