is toegevoegd aan uw favorieten.

Sakontala of De beslissende ring, een Indiaansch schouwspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de BESLISSENDE RING. 77

dusschmanta, (lagchend.) Zoo gij t mi] toeftaat wil ik dit lieflijkriekende ftof van uwe oogen weg ademen.

sakontala.

Dat was goedig van u, maar ik durf n niet vertrouwen.

dusschmanta.

ó Vrees niets, vrees niets, een nieuwe dienstknegt overtreed nooit de bevelen van zijne gebiedfter.

sakontala.

Een al te dienstvaardige boezemt geen vertrouwen im

dusschmanta, (bij zich zelf.) Deze fchoone gelegenheid zal mij niet ontglippen. (Hij beproeft het, haar hoofd op te heffen.) (Sakontala ftoot hem zagtjes te rug, ■doch blijft zitten,) ö Meisje met de Ga¬

zellen - oogen! wees niet bezorgd voor ongehoorzaamheid (Sakontala ziet een oogenblik op; doch laat haar hooft weder zinken. Dusschmanta bij zich zelf, terwijl hij het weder onderfreunt.) Deze lippen wier tederheid Hechts gegist nog niet geproefd is, fchijnen met een Verrukkend trillen in te willigen, dat ik mijnen dorst lesfe.

sakontala.

De Zoon mijnes Heere fchijnt gezind om zijne beloften tc vergceren.

dussch-