Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1*4

SAKONTALA op

de Madhawya? terwijl ik den Koning gehoorzaam.

dusschmanta.

Neen, ik zelfs zal het vast houden. Qllij neemt het beeld, de jongvrouw vertrekt.)

madhawya.

Wat zal zij 'er bijvoegen?

misrakesi , (ter zijde.*)

Ik verbeelde mij, dat hij de afbeelding van alle bijomltandigheden, welke den toelland van zijne geliefde in de hermitage vertoonen, vorderen zal.

dusschmanta.

In dit Landfchap mijn vriend zag ik gaarne de Mamilftroom afgetekend, met den verliefden Flamingos* aan zijnen groenen oever; verder achterwaards, moeten eenige heuvels, niet wijd van het gebergte, Himalya, verfchijnen, omgeven met kudden van Tschamaras; op den voorgrond een donkere boom, met wijd uitgefpreide takken, van welke eenige mantels van geVlogten boomfchors in den zonnefchijn hangen te droogen; een paar zwarte Antelopen moeten onder zijne fchaduw liggen; en het wijfje moet haar voorhoofd aan den hoorn van het mannetje zagtjes wrijven.

madhawya.

Laat 'er bijvoegen wat u gevalt, maar na

mij»

(.*) Flamingos, een fchoonc rode poel-vogel.

Sluiten