is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WATTEN. 219

aan de eer te kort doet, fielt zig bloot aan verwijten en berispingen, zelfs van die geene, die van alle eer ontbloot zijn.

Daar , zouden de opzienders over de zeeden, zelfs van hun, welke zij in teugel moesten'houden, in hunnen goeden naam aangetast worden , zij zouden niet beftand zijn tegen de omkoopingen, welke, in monarchien, plaats hebben; en de omkoopingen van de monarchien zouden hun, evenwel, doen agter leggen. (O

Men begrijpt ligtelijk, dat men in despotieke regeeringsvormen, om geene opzienders over de zeeden behoeve te denken. Het voorbeeld van China fchijnt hier tegen te ftrijden, dog wij zullen, in 'c vervolg van dit werk, de bijzondere redenen van deeze inftelling, bij de Chineezen, open leggen.

(e) Ik herhaale hier, het geene ik in de voorgaan.

de noot gezegd heb Voor 't overige moet men

over dit V, Boek leezen, den VI. Brief van l'efpri; des loix quintesfeneié: men zal daar zeer gepaste aanmerkingen, zeer gegronde berispingen vinden ; maar te gelijk ook aanmerkingen en berispingen, die geheel buiten den haak loopen. Aanm. van eenen Oni.

V.

BOES. XIX.

1 O O F 0STUK.