Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETTEN. 524?

ontflaagen, (0 dc raad denzelven dan eene nieuwe Actie voor het volk zoude aandoen, en dat, in l tegendeel , wanneer dezelve begreep , dat hij onfchuldig veroordeeld was , (O de uitvoering van het vonnis zou uitgefteld worden, tot dat de zaak_ nader bij het volk in overweeging zou geweest zijn. Dit is eene wonderbaarlijk fchoone wet ; hier door wierd het volk aan het oordeel van die Magiftaat, voor welke het zelve den diepften eerbied had , en vervolgens weder aan haar eigen oordeel onderworpen.

Het is altijd goed , dat dergelijke zaaken met eenige langwijligheid behandeld worden, vooral 11a dat de befchuldigde gevangen genomen is, ten einde het volk zijne drift aflegge, ep met bedaarde zinnen vonnisfe. (tt)

In despotieke Staaten kan de Vorst zelve vonnisfén — in Monarchien. niet. Dit zou het Staatsgeftel bederven; dc tusfchen beide komend* af hanglijke magten vernietigen. Dan zou men alk de formaliteiten in het vonnisfén zien ophouden ,

de

(s) Detnostkenes over de Kroon , pag. 454. lp <3e Frankfortfche druk van 't jaar 1604. ' (?) Zie Philostrates in het leeven der Sophisten I. B. in Vleeven van iEfchines.

(11) Nulla fatis de vita hominis cunctatio longa e/i ju ven. Men kan nooit te lang talmen met ijmand « dood te brengen. Vcrtaaler.

VI.

IOEIC V.

oofdstuk.

1 ï

Sluiten