is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sia DE GEEST

ZEVENDE H O O F D S T U K.

RAMPZALIGE GEVOLGEN VAN DE WEELDE IN CHINA.

Men leest in de historie van China, dat men daar twee en twintig Dynastien, of geflagten van vorsten gehad heeft, welke eikanderen in de regeering zijn opgevolgt. Dat is te zeggen, dat China twee en twintig algemeene Staatsomwentelingen heeft ondergaan , zonder eene ontelbaare menigte van mindere te tellen: de drie eerfte Dynastien duurden vrij langsom dat die wijslijkregeerden, en het rijk toen minder uitgebreid was, dan naderhand. Trouwens men kan, over 't algemeen zeggen, dat alle deeze Dynastien wel genoeg begonnen. De deugd, de aandagt, de waakzaamheid zijn in China noodzaaklijk. Zij waren 'er ook bij het begin van ijdere Dynastte) dog zij ontbraken in 't einde. En in dc daad, 't was vrij natuurlijk, dat keizers, die in de ongemakken van den oorlog opgegroeid waren, die het zo ver bragten, dat zij eene familie, die jn wellust als verzoopen lag, van den throon bonsden , die deugden behielden , welker nut zij zo fterk ondervonden hadden , en die wellusten fchuuwden, van welke zij de doodlijke gevolgen zo tastbaar gezien hadden. Maar zo dra men drie of vier vorsten uit een gellagt gehad heeft, begint het bederf, dc weelde , de luiheid, de wellust de verdere opvolgers te overmeesteren. Dan fluiten zij

zig

VII.

BOEK.

VIL

HOOFDSTUK.