Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

BOEK. V.

HOOFDST U K.

VI.

HOOFDSTUK.

; j i

i 1

424 DE GEEST

Alexander, hun overwinnende , verbood hun dir ijslijk misbruik, (g) en hier door behaalde hij eene heerlijke zegepraal op het bijgeloof.

ZESDE HOOFDSTUK.

OVER EENE REPUBLIEK, WELKE OVERHEERSCHT.

Het ftrijd tegen de natuur der zaak, dat in Staaten , die met eikanderen vereenigd zijn, de eene de andere overheerscht, of dat de eene aanwinningen op de andere maake, gelijk wij, irr onze

lagen, in Zwitzerland hebben zien gebeuren

[b) in vermengde vereenigde republieken, bij weite de vereeniging tusfchen kleine republieken, en deine monarchien is opgericht, zou dit minder looten.

Het ftrijd verder tegen de natuur van de zaak, lat eene democratifche republiek zodanige fteelen overheert, en aanwint, welke niet in den omrek van haare democratie kunnen deelen — een )verwonnen volk moet altijd in de voorrechten van Ie ibuverainiteit kunnen deelen. Dit was de Staat;unde der Romeinen, in het begin van hunne re-

pu-

(g) Straho , 2. boek.

(k) In de zaak van het Graaffchap Toggenburg. Zie "egenw. Staat van Zwitzerland, p. 275.

Sluiten