is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV. BOEK. II.

HOOFD ITÜ Ki

6$ DE GEEST

Door deeze fijnheid van zintuigen, welke men in de heete landen vind , word de ziel als onweêrftaanbaar in beweeging gebragt, door alles, 'wat maar eenige betrekking heeft op de vereeniging der twee kunnen. Alles leid hun tot dit onderwerp op.

In de noordelijke luchtftreeken heeft zelfs het natuurkundige van de liefde naauwlijks kragt genoeg , om zig te doen gevoelen. Onder gematigde luchtftreeken , maakt zig de liefde , wanneer zij. met duizend bijkomende dingen vergezeld is, door zodanige dingen aangenaam , welke in den eerrten opflag de liefde fchijnen uit te maaken, fchoon het 'er nog verre af is. In heete luchtftreeken bemind men de liefde om haar eigen zelve; zij is daar de eenige bron van geluk: zij is daar het leven.

In de zuidelijke landen ,* levert zig een fijn bezintiugd, zwak, dog gevoelig mensch geheel aan eene liefde over , welke in een ferail gebooren, en daar telkens verzadigd word, ofwel aan eene liefde, welke, om dat zij de vrouwen in eene meerdere onafhanglijkheid moet laaten , aan duizcnde zorgen blootgefteld is. In de noordelijke landen vind een gezond, fterk gefpierd, maar log lighaamzijn vermaak in alles, wat de levensgeesten

tnanier van leeven en de gewoonte op de menfchen kunnen doen. Aannt. van eenen Onb.