Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETTEN. aas

bloed, 't welk dezelve aan hun gekost hadden (a).

EENENTWINTIGSTE HOOFDSTUK.

OVER EENE BURGERWET BIJ DE TARTAAREN.

Pater du Holde verhaalt ons, dat bij de Tartaaren de jongTte zoon altijd erfgenaam is. De reden hier van is , dat de oudere zoonen, naar maate dat zij zig tot het herderlijk leeven in ftaat bevinden, met eene zekere hoeveelheid vee, welke hun de vader geeft, het vaderlijk huis verlaaten, en op zig zclvcn eene nieuwe woning gaan betrekken'; de jongde zoon, welke bij zijnen vader in het huis blijft» is derhalven de natuurlijke erfgenaam.

Ik heb wel eens gehoord, dat eene dergelijke gewoonte in zommige kleine ftreeken van Engeland nog plaats heeft; men vind dezelve ook nog in Bretagne , en in het hertogdom van Rouaan , waac dezelve onder de onedele familien in gebruik is. Zonder twijffel is dit eens herderlijke wet, welke van

een

(a) Ik begrijp niet, hoe men een gedrag, 't welk zonder grondbeginfelen , zonder wetten is, en 't welk niets minder beoogt , dan om alles te verwoesten, nog met den naam van recht der volkeren kan beftgnv pelen. Aanm. van eenen Or.b.

P S

XVIII.

BOEK.

XX.

HOOFDSTUK.

XXI.

HOOFDSTUK.

Sluiten