Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKEN en HOOFDSTUKKEN, ui

Hoofdft.

XXVII. Hoe de wetten kunnen toebrengen, om de zeeden, de gewoonten en het karakter van eene natie te vormen. Bladz. app

TWINTIGSTE BOEK.

Over de wetten, in de betrekking, welke dezelve hebben tot den koophandel, zo in deszelfs aart als onderfcheidingen befchoitwd.

Hoofdft. ■

I. Over den koophandel. . Bladz. 321

II. Over den geest van den koophandel. 339

III. Over de armoede der volkeren. . 342

IV. Over den koophandel onder de onder»

fcheidene regeeringsvormen. . ald.

V. Over zodanige volkeren , welken den

handel in noodzaaklijke behoeften gedreeven hebben. . . 347

VI. Eenige uitwerkingen van eene groote

zeevaart. * • • 352

VII. Over den geest van koophandel in

Engeland. . . • 354

VIII. Op welk eene wijze men fomtijds den

koophandel in noödzaaklijke behoeften hindert. . • • 355 3X. Over de uitfluiting in het fluk van koophandel. . • • 357 * a Hoofdfi.

Sluiten