is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33<5

DE GEEST

XX.

BOKK. t

HOOFDSï UK.

De koophandel bederft de zuiverheid der zesden ,

eisfchers van hunne volmaakte rechten , en ongevoeliger voor de infpraaken van edelmoedigheid. — Het fystema van een koopman komt veeltijds op dit grond» beginfel ter neder: laat een ieder voor zig zeiven werken , gelijk ik voor mij zeiven doe, ik vraag niets van u, zonder u daar voor de waardij aan te bieden, doe gij insgelijks. Aanm. van eenen Onb.

Indien dit fystema algemeen bij alle kooplieden doorging, dan zou een koopman waarlijk een veragtelijk burger zijn. Verre zij het van mij, dat ik die nuttige, die agtenswaardige leeden van eenen burgerhaat , die zig dag en nagt toeleggen om overal welvaart te verfpreiden, eene zo zwarte belediging

zou aanwrijven. < Wanneer men de befchuldiging

eens wel beziet, dan vind men dezelve drieleedig.

I. De koophandel maakt de menfehen minder moedig. Dit ontken ik. Immers natuurlijk is ieder eert genegen tot bevordering van zijn geluk. Een koop» man , die in eenen burgerflaat volkomene en onverhinderde vrijheid van handel geniet, en daar door eene groote welvaart bezit, moet dus natuurlijk meer genegen zijn om alle zijne kragten ter verdediging van dien burgerflaat in te fpannen, dan zo een, welke in armoede gedompelt, geene uitztgten heeft dat hij door verdeediging van de maatfchappij zijne o nftandigheden eenigzints verbeeteren zal; de koophandel is derhalven een prikkel te meer tot heldenmoed. — En wat zou anders onze voorouders in flaat gefteld hebben om tagtig jaaren lang tegen het magtig Spanjen te ürijden , indien de koophandel hun geen meer dan menschlijke daaden had doen verrigten ?

2. De