is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETTEN.

479

meer is, zij wisten de fchraapzugtige verbeurdverklaaringen ten behoeve van 'slands kist te be letten, (y)

AGTTIENDE HOOFDSTUK.

over eene bijzondere wet.

De wet der Wifigothen (z) maakte egter eene bep.iah'ng , welke zeer gunftig was voor den koophandel. Zij beval , dat kooplieden , welke Van over de zee kwamen, in de verfchillen, die tusfcnen hun mogten ontftaan, voor rechters van hunne vigene natie te recht (faan, en volgens hunne eigene wetten beoordeeld zouden worden. Dit had zijn grond in het gebruik, 't welk bij alle Vermengde volkeren plaats had, dat ieder volgens zijne eigene wetten leefde, benzaak, van weike ik in het vervolg zeer veel zeggen zal.

M E-

Qf) L. i. Cod. de naufragiis. (z) li. boek, Ut. 3. §.. 2.

xxr.

li o e k. XVII.

FI O O K D-

» T i; e. XVIIf.

H O O FD-