Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI. BOEK.

XX. HOOFDSTUK.

XXI.

IOOFDSTUK.

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK".

ONTDEKKING VAN TWEE NIEUWE WAE. RELDEN. GESTELDHEID VAN EUROPA TEN DEEZEN OPZIGTE.

De uitvinding vaii hét compas'opende, om zo te fpreeken , de deuren van het geheelal. Men vondt hierdoor Afie 'en Africa, van welke men niet anders dan eenige kusten en hoeken kende, en Amc rica, 't welk geheel en al onbekend was.

De Portugeefen op den Atlar.tijchen oceaan vaarende, ontdekten .de'zuidlijkde punt van Afrika-t zij zagen een' zeer uitgebreide zee. Deeze bragt

hun

486 DE GEEST

Men heeft zig reeds van het Machiavellhmus beginnen te ontdoen. — En men zal hoe langer hoe meer van de fchaadlijkheid van dat delfel overtuigd worden. — Dat geene, 't welk men in vorige tijden een kpnstgreep van daatkunde noemde ? zou thans (zonder van den af keer, welken hetzelve verwekken zoude, te fpreeken,) niet dan onvoorzigtigheid heëten.

Het is voor de menfehen, een groot geluk, dat zij zig in zodanige omftandigheden bevinden, in welke zij, hoe zeer hunne hartstogten hun wel genegen zouden maaken om eerloos te zijn , egter hun belang vinden in eerlijk te handelen.

Sluiten